Grad Vodice poziva zainteresirane vlasnike nekretnina na području zona Okit i Zatonska ulica-Leć na podnošenje zahtjeva za priključenje na elektrodistribucijsku mrežu. Zahtjev (s obveznim prilozima) dostavlja se u Grad Vodice ili putem e-pošte ivan.mestrov@grad-vodice.hr do 23. travnja 2021.godine, a informacije se mogu dobiti na broj telefona 022/ 444910. Oni koji su potpune zahtjeve već predali, nisu dužni ponavljati postupak.

One koji podnesu zahtjev, u postupku prema operatoru distribucijskog sustava - HEP-ODS DP Elektra Šibenik, zastupa Grad Vodice koji je, osim priloga zahtjeva za izdavanjem Elaborata optimalnog tehničkog rješenja (EOTRP), dužan HEP-ODS-u dostaviti i svu ostalu potrebnu tehničku dokumentaciju. Izdavanje EOTRP-a odnosi se na posebnu zonu, kao jedinstvenu energetsku cjelinu, s tehničkim rješenjem priključenja posebne zone zajedničkim priključkom na mrežu. HEP-ODS i Grad Vodice zaključit će ugovor o međusobnim odnosima temeljem EOTRP-a.Sklapanje Ugovora o priključenju i Ugovora o korištenju mreže, izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrde o početku korištenja mreže i potvrde za trajni pogon provodi se zasebno za svakog sudionika.