Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) naručitelj Grad Vodice, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste na čes. zem. 4570/1 k.o. Prviću Prvić Luci na otoku Prviću – I. faza  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, sve informacije o istome mogu se preuzeti ovdje.