Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20) Gradonačelnica Grada Vodica dana 30. studenog 2020. godine donosi Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.