Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20) Gradonačelnica Grada Vodica dana 16. studenog 2020. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.