Temeljem čl. 10. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 04/15 i 05/16) Gradonačelnica Grada Vodica dana 31. listopada 2016.g. raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2016/2017. g. Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.