Od 1. studenog ove godine komunalna tvrtka LEĆ d.o.o. primjenjuje nove cijene svojih usluga za koje je i Grad Vodice, nakon provedene zakonske procedure, donio Zaključak o davanju prethodne suglasnosti.

Zatvaranje deponija Leć te početak odvoza i deponiranja otpada na Centar za gospodarenje otpadom Bikarac prouzročili su povećanje troškova na koje se nije moglo utjecati. Sama cijena  odlaganja otpada na CGO Bikarac je veća nego li je bila za deponiranje na deponiju Leć, a tu je i nekoliko drugih razloga koji su u konačnici doveli do povećanja ukupnog troška komunalne usluge. Naime, zbog veće udaljenosti narasli su troškovi goriva za prijevoz, a povećan je i broj potrebnih kamiona za čije se održavanje sada troši više sredstava. Udaljenost novog deponija prouzročila je i novu organizaciju rada koja uvjetuje i drugačiji raspored radnog vremena (smjenski rad, noćni rad…).
Zbog svega navedenog mijenja se cijena komunalne usluge sakupljanja i prijevoza te deponiranja komunalnog otpada, koja sada iznosi 192,00 kn/m³ umjesto dosadašnjih 170,00 kn/m³, a ova će se cijena početi primjenjivati s prvim danom studenog 2016. godine.