Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), u svezi članka 40.
tavka 3. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na prijedlog Cjenika grobnih naknada koji se primjenjuje od 10. ožujka
2020. godine.