Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javnost rada Gradskog vijeća

Sukladno članku 81. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica broj 04/18 i 05/18), sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica su javne.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednici Gradskog vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Pisani dopis šalje se poštom na adresu Gradsko vijeće, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili e-mailom na adresu mira.kartelo@grad-vodice.hr

Predsjednik vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Prostorni uvjeti u Gradskoj vijećnici Grada Vodica omogućuju istodobnu prisutnost najviše 10 osoba.

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Gradskog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.