Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javnost rada Gradskog vijeća

Sukladno članku 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni glasnik grada Vodica“ broj 2/21, 9/21, 10/21, 4/22 i 12/22), sjednice Gradskog vijeća su javne.

Građani i predstavnici pravnih osoba te predstavnici medija imaju pravo prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice: glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Prostorni uvjeti u Gradskoj vijećnici Grada Vodica omogućuju istodobnu prisutnost najviše 10 građana i predstavnika pravnih osoba.
U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Gradskog vijeća voditi će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Građani i pravne osobe podnose zahtjev za prisustvovanje sjednici elektronskim putem na adresu pisarnica@grad-vodice.hr, predajom u pisarnicu ili putem pošte na adresu Ive Čače 8, 22211 Vodice s naznakom „za predsjednika Gradskog vijeća“ najkasnije tri radna dana prije održavanja sjednice.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici, istoj mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.