Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Radna tijela Gradskog vijeća

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

 1. Auror Friganović, predsjednik
 2. Meri Bandl Valeš, potpredsjednik
 3. Branimir Marić

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

 1. Ivica Slavica, predsjednik
 2. Meri Bandl Valeš, potpredsjednik
 3. Ante Gulin
 4. Ante Pešić
 5. Igor Lozančić

Odbor za statut, poslovnik i propise

 1. Meri Bandl Valeš, predsjednik
 2. Marko Udovičić, podpredsjednik
 3. Matko Sladić
 4. Ante Gulin
 5. Gordan Fržop
 6. Frane Sladoljev
 7. Aljoša Gojanović
 8. Darko Vlahov

Odbor za koordinaciju predstavničkog tijela i gradonačelnika

 1. Ivica Slavica, predsjednik
 2. Marko Mačukat, podpredsjednik
 3. Marko Udovičić
 4. Meri Bandl Valeš

Savjet mladih Grada Vodica

 1. Sami Bach Khojah, predsjednik
  Šime Barišić, zamjenik
 2. Iva Cukrov, član
  Ana Marija Lovrić, zamjenik
 3. Maria Ivas, član
  Lucija Lovrić, zamjenik
 4. Andrea Malenica Celić, član
  Dolores Storić, zamjenik
 5. Ana Pešić, član
  Antonela Pešić, zamjenik
 6. Franko Skočić, član
  Hrvoje Zurak, zamjenik
 7. Andrej Srdarev, član
  Lucijan Srdarev, zamjenik

Odbor za priznanja

 1. Meri Bandl Valeš, predsjednik
 2. Giordana Radin-Mačukat, potpredsjednik
 3. Zorica Kolar (vanjski član)
 4. Šime Bilan (vanjski član)
 5. Karmina Mihić (vanjski član)
 6. Ivana Bosotin (vanjski član)
 7. Ratko Vučak (vanjski član)

Odbor za nazive ulica i trgova

 1. Auror Friganović, predsjednik
 2. Gordan Fržop, potpredsjednik
 3. Ante Ivas, član
 4. Marijana Matić, član
 5. Ante Juričev-Grgić, član
 6. Marko Grubelić, član
 7. Alen Juričev Martinčev, član

Savjet za zaštitu potrošača

 1. Oriana Šprljan Perković, predsjednik
 2. Dragutin Roca, zamjenik predsjednika
 3. Ivica Latin, član
 4. Auror Friganović, član
 5. Sunčica Grubelić, član