Grad Vodice

www.grad-vodice.hr
Datum objave: 09. siječnja 2018.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Izgradnja zarova Dulcin". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  19. 01. 2018. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: