Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Nabava visokotlačne perilice za TD "Leć" d.o.o.

Datum objave: 13. listopada 2017.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Nabava visokotlačne perilice za TD "Leć" d.o.o.". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  18. 10. 2017. do 12:30 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: