Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Rekonstrukcija obalnog zida zbog osiguranja od poplava

Datum objave: 27. prosinca 2017.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Rekonstrukcija obalnog zida zbog osiguranja od poplava". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  11. 01. 2017. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: