Grad Vodice

www.grad-vodice.hr
Datum objave: 03. listopada 2017.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Usluge poštarine". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  13.10.2017. do 12:15 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: