Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Javni radovi uređenje poljskih puteva

Datum objave: 22. listopada 2018.
Grad Vodice provodi postupak jednostavne nabave javnih radova na uređenju poljskih puteva.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude u roku 3 radna dana od dana zaprimanja/objave ovog Poziva.