Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Savjetodavne usluge u području javne nabave za izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića u Vodicama

Datum objave: 09. srpnja 2018.

Sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj: 05/17) utvrđuje se slijedeći:
  
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 
 
POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 
„Savjetodavne usluge u području javne nabave za izgradnju novog dječjeg vrtića u Vodicama“

  
Grad Vodice pokreće jednostavnu nabavu za: „Savjetodavne usluge u području javne nabave za izgradnju novog dječjeg vrtića u Vodicama“, te Vam upućuje ovaj Poziv za prikupljanje ponuda.
Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 120/16) Naručitelj za godišnju procijenjenu vrijednost iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu) ne provodi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi već postupa sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj: 05/17).