Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskh voda

Datum objave: 29. studenog 2019.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskh voda". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  6. prosinca 2019.god. do 11:00 sati. Javno otvaranje održati će se 6. prosinca u 12:00 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: