Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u naseljima Prvić Šepurina i Prvić Luka

Datum objave: 27. studenog 2019.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene na području Grada Vodica". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  5. prosinca 2019.god. do 11:00 sati. Javno otvaranje održati će se 5. prosinca u 12:00 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: