Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Uređenje dvorišta - igrališta u DV Tamaris

Datum objave: 27. prosinca 2019.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Uređenje dvorišta - igrališta u DV Tamaris". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  9. siječnja 2019.god. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: