Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Izvedbeni projekt trga u Čistoj Velikoj ispred crkve sv. Ane

Datum objave: 12. veljače 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Izvedbeni projekt trga u Čistoj Velikoj ispred crkve sv. Ane". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  19. veljače 2020.god. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: