Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Opločenje "Degove rive" u Prvić Šepurini

Datum objave: 08. listopada 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Opločenje "Degove rive" u Prvić Šepurini". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do: 16. listopada 2020.god. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: