Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Vodica

Datum objave: 02. studenog 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Vodica". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  10. studenog 2020.god. do 11:00 sati. Javno otvaranje održati će se 10. studenog 2020.god. u 12:00 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: