Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Uređenje dječjeg igrališta u Čistoj Velikoj

Datum objave: 07. srpnja 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Uređenje dječjeg igrališta u Čistoj Velikoj ". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do: 14. srpnja 2020.god. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: