Grad Vodice

www.grad-vodice.hr
Datum objave: 16. lipnja 2020.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Uredski materijal". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do: 29. lipnja 2020.god. do 13:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: