Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Izgradnja priključaka vodovodne i kanalizacijske mreže - poništeno

Datum objave: 21. rujna 2021.

Poništava se postupak jednostavne nabave za: „Izgradnja priključaka vodovodne i kanalizacijske mreže“ pokrenut Odlukom o početku postupka jednostavne nabave, KLASA: 008-02/21-01/45, URBROJ: 2182/04-05/04-21-2 od 21. rujna 2021.god. Sukladno čl. 298. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije.