Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Povjeravanje komunalne djelatnosti ugovorom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Grada Vodica

Datum objave: 21. listopada 2021.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Povjeravanje komunalne djelatnosti ugovorom za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Grada Vodica". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  3. studenog 2021.god. do 11:00 sati. javno otvaranje ponuda održat će se 3. studenog 2021.god. u 12:00 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: