Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Povjeravanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u naseljima Prvić Šepurina i Prvić Luka

Datum objave: 21. listopada 2021.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Povjeravanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i  javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u naseljima Prvić Šepurina i Prvić Luka". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  4. studenog 2021.god. do 11:00 sati. javno otvaranje ponuda održat će se 4. studenog 2021.god. u 12:00 sati. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: