Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Rekonstrukcija zgrade društvene namjene u Gaćelezima - I faza

Datum objave: 15. travnja 2021.
Grad Vodice, kao naručitelj provodi postupak Jednostavne nabave za: "Rekonstrukciju zgrade društvene namjene u Gaćelezima k.č. *207 i 1086/3 k.o. Čista - I faza". Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do:  23. travnja 2021.god. do 12:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda. Sve ostale informacije o predmetu nabave mogu se preuzeti ovdje: