Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Sukob interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 120/16), predstavnici Naručitelja, Grada Vodice, objavljuju slijedeće izjave: