Ministarstvo kulture sufinancirat će programe Gradske knjižnice Vodice i Pučkog otvorenog učilišta Vodice u 2017. godini.
Ovoga je ljeta Ministartvo raspisalo brojne Javne pozive za programe javnih potreba u kulturi, a za samo nekoliko njih prije par su dana objavljeni i rezultati. Tako se već sada zna da je Gradska knjižnica Vodice dobila 48.000,00 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe i 3.000,00 kuna za projekt Animacija demokracije, dok je Pučkom otvorenom učilištu Vodice odobreno 5.000,00 kuna za djelovanje Dramske amaterske družine i program kazališnog amaterizma.