Počela je sanacija Margaretićeve rive koja se nalazi na istočnom dijelu Starog porta u Prvić Luci.
Riva je izgrađena kao nužna potreba zaštite stambenih kuća koje čine užu jezgru naselja, kao pješačka komunikacija i mjesto gdje se vežu brodice domaćeg stanovništva, prije gotovo osamdeset godina i od onda su na njoj rađeni samo djelomični popravci najugroženijih dijelova.

Stoga je Grad Vodice naručio izradu Izvedbenog projekta sanacije kako bi sveobuhvatnim i cjelovitim radovima riva bila dovedena u prvobitno i još kvalitetnije stanje te raspisao natječaj putem kojeg su poslovi sanacije povjereni tvrtki Aquafaber d.o.o..
Investicija podrazumijeva postavljanje novih podmorskih i nadmorskih obalnih zidova s novom izradom površine rive i vrijedna je 200.000,00 kuna, a u cijelosti ju financira Šibensko-kninska županija.