U petak su gradonačelnica Vodica Nelka Tomić, dr. med. i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vodice Gordana Birin, prof. bile u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu gdje je održan inicijalni sastanak povodom organizacije znanstvenog skupa Vodice kroz povijest. Zajedno s ravnateljicom Instituta dr. sc. Jasnom Turkalj i dr. sc Mariom Jarebom dogovoreni su prvi koraci za održavanje ovog prvog sveobuhvatnog znanstvenog skupa o vodičkoj povijesti.
Naime, ranije ove godine Grad Vodice se obratio Institutu za pomoć u organizaciji ovog za Vodice značajnog događanja budući da su pisani tragovi o Vodicama vrlo oskudni. Do sada je vrlo malo napisano o vodičkoj povijesti, pače, ne postoji ni jedna knjiga posvećena upravo Vodicama, već se sporadično, u ponekim zbornicima mogu naći članci o određenoj temi i Institut je spremno pristao na suradnju. Tako je na sastanku za voditelja projekta imenovan dr. sc. Jareb, a Organizacijski odbor sačinjavaju: Mario Jareb, Nelka Tomić, Gordana Birin, Željko Krnčević i Tončika Cukrov.

Dogovorena je suradnja Grada Vodica, vodičkog Pučkog učilišta, Hrvatskog instituta za povijest i Muzeja grada Šibenika, koji će, u suradnji sa znanstvenicima i stručnjacima Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta i Odsjecima za povijest Filozofskih fakulteta zadarskog i splitskog Sveučilišta te zadarskog, splitskog i šibenskog arhiva sudjelovati u izradi radova za ovaj znanstveni skup.
Skup Vodice kroz povijest sadržavat će četiri velike cjeline kroz koje će znanstveno biti obrađeni dijelovi vodičke povijesti: stara povijest i srednji vijek, novi vijek i 19. stoljeće, 20. stoljeće kao zasebna cjelina i kulturna povijest.
Stručni skup otvoren za javnost, održavat će se 3. i 4. svibnja 2019. godine u Kulturnom centru Vodice nakon čaga će biti tiskan zbornik radova sa znanstvenog skupa koji će sadržavati prvu sveobuhvatnu povijest Vodica od prapovijesti do Rujanskog rata.