17. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 21. listopada 2019. godine u vijećnici na katu zgrade Gradske uprave u Vodicama, Ive Čače 8, s početkom u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vodica za 2019. godinu,
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak,
3. Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
4. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica,
5. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Vodica,
6. Izmjena i dopune prijedloga Programa gradnje nove vodovodne mreže u 2019. godini,
7. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Vodica za 2020. godinu,
8. Plan djelovanja Grada Vodica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2018./2019. pedagošku godinu,
10. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice za 2019./2020. pedagošku godinu,
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2019. godine,
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Vodica za razdoblje 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine.