Grad Vodice organizira javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima koja će trajati 15 dana, od 20. rujna do 4. listopada 2019. godine. Tijekom trajanja Javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana bit će izložen u prostorijama Grada Vodica, u dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8, svakog radnog dana od 8 do14 sati, a moći će se vidjeti na mrežnoj stranici Grada Vodica. 

Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima održat će se 24. rujna 2019. godine u 11 sati, u dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području Grada Vodica da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima.
Prijedlozi i primjedbe o prijedlogu Plana mogu se predložiti usmeno tijekom javnog izlaganja ili se mogu uputiti u pisanom obliku nositelju izrade  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Grada Vodica, Ive Čače 8, do zaključno do 4. listopada 2019. godine. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.