Gradsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Vodicama.