U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću održana je konferencija Prilagodbe na posljedice klimatskih promjena u obalnom području u sklopu EU projekta CO-EVOLVE iz Interreg MED programa koju su organizirali Javna ustanova RERA Splitsko-dalmatinske županije i ured Europe Direct Split (EDIC Split) na kojoj je projekt Plaže Vodice predstavljen kao primjer dobre prakse infrastrukturnog uređenja obalnog područja. U vodički projekt su integrirane mjere za prilagodbu neizbježnim klimatskim promjenama, predviđena su tehnička rješenja kojima je osigurana održivost plažnih formi i veća otpornost cijelog priobalnog pojasa na nepovoljne posljedice klimatskih promjena, primarno na poplave i eroziju obale. Podsjetimo se da je obalno područje Vodica označeno kao jedno od pet najugroženijih obalnih područja na Jadranu od plavljenja. Projekt bi trebao biti realiziran kroz tri faze, a prva je izvedena pred ljetnu sezonu prošle godine.

Sudionici konferencije, osim o primjeru dobre prakse u Hrvatskoj  -  plaži Vodice, mogli su čuti nešto više i o drugim temama, o planu upravljanja obalnim područjem Kaštela, financijskim mogućnostima i ekonomskim instrumentima za projekte prilagodbe klimatskim promjenama u obalnom području, Bolonjskoj povelji i EU projektu o prilagodbi obale klimatskim uvjetima, drugim primjerima dobre prakse prilagođavanja klimatskim promjenama u obalnom području, aktivnostima istraživanja morskog pijeska za obalnu obnovu unutar konteksta održivog iskorištavanja na primjerima talijanskog jadranskog pojasa, komunikacijskoj strategiji o morskom otpadu, planu upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije i drugima.
Igor Čižmek, pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, podsjetio je kako je u Hrvatskoj 2016. godine donesen Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH, kojim se na nacionalnoj razini na objedinjen način odgovara na zahtjeve Protokola i Okvirne direktive EU o morskom okolišu, a na razini obalnih županija zadnjih nekoliko godina provode se aktivnosti koje se izravno odnose na provedbu Protokola.