U srijedu, 27. studenog u 11 sati u Gradskoj vijećnici grada Vodica (Ive Čače 8) bit će održana konferencija za novinare povodom završetka projekta Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Leć“ na kojoj će govoriti gradonačelnica Vodica Nelka Tomić, dr. med. i voditelj projekta iz konzultantske tvrtke Maxicon d.o.o. koja je pružila usluge izrade studijske i projektne dokumentacije, stručnog savjetovanja i tehničke podrške na Projektu.
Projekt je proveden sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020..

Grad Vodice je početkom prošle godine sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju ovog projekta koji se provodio tijekom protekle dvije godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 16.239.667,91 kuna, od čega je 12.766.377,72 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije (85 % ukupno prihvatljivih izdataka), a ostatak sredstava osigurao je Grad Vodice. Prije desetak dana Gradu Vodicama je izdana i Uporabna dozvola. Tijekom provedbe projekta na području Grada su provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti kojima su građani putem plakata i letaka informirani o samom projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom za očuvanje prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.
Provedbom projekta ostvaren je cilj projekta: sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta; eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada; te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostat će sanirana površina od 2,17 ha).
U sklopu konferencije za medije povodom završetka projekta održat će se posjet saniranom i zatvorenom odlagalištu „Leć“.