Grad Vodice će sufinancirati obnove pročelja kuća na Trgu dr. Franje Tuđmana.
Tko ima pravo na ova sredstva, koji su radovi prihvatljivi za sufinanciranje te koliki je mogući udio  gradskog sudjelovanja u investiciji možete pročitati u Javnom pozivu koji će trajati dok se raspoloživi namjenski iznos osiguran u Proračunu Grada Vodica za 2020. ne iskoristi u cijelosti.

Prijava na javni poziv mora sadržavati: zahtjev za sufinanciranje obnove pročelja fasada (Pilog 1. Ovog Poziva); presliku osobne iskaznice (obostrano), fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasada; zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list); ponudu odabranog izvoditelja i njegovu registraciju koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti Povjerenstvo kao opravdanu ili neopravdanu; posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH; suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasade ukoliko podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik ili za korisnika suglasnost vlasnika, odnosno suvlasnika; izjavu podnositelja zahtjeva da garantira dovršetak radova do 01. svibnja 2020.
Popunjenu prijavu sa svim prilozima podnositelj prijave treba dostaviti na adresu: Grad Vodice, Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno uređenje, Ive Čače 8, 22 211 Vodice, s naznakom „Prijava za sufinanciranju obnove pročelja objekata na Trgu dr. Franje Tuđmana u Vodicama“.
Informacije se mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, kod službenice Jelene Juričev Martinčev, telefon 022/444 913, e-mail: jelena.juricev@grad-vodice.hr, od 7 do 15 sati.