Nalazimo se pred početkom nove školske godine, pa Grad Vodice obavještava roditelje djece koja ispunjavaju određene uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodica o mogućnostima korištenja pomoći iz te Odluke.
Naknadu za nabavu školskog pribora za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Vodica, a koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova, u iznosu od 400,00 kuna godišnje mogu koristiti roditelji djece koja ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 • čiji je roditelj samohrani roditelj,
 • čiji roditelji imaju troje ili više djece,
 • u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.700,00 kuna po osobi,
 • s invaliditetom i s teškoćama u razvoju.

Zahtjev za naknadu za nabavu školskog pribora (PDF) za učenike osnovnih škola može se podnijeti od početka školske godine zaključno do 30. rujna iste školske godine.
Naknadu u pokrivanju troškova prijevoza srednjoškolcima koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i koji se redovno školuju na području Šibensko-kninske županije, a koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova, u iznosu do 130,00 kuna mjesečno mogu koristiti srednjoškolci koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 • čiji je roditelj samohrani roditelj,
 • čiji roditelji imaju troje ili više djece,
 • u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od od 1.200,00 kuna po članu,
 • osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.

Naknadu u pokrivanju troškova prijevoza srednjoškolcima koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i koji se redovno školuju izvan Šibensko-kninske županije, a koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova, u iznosu od 400,00 kuna mjesečno mogu koristiti srednjoškolci koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 • čiji je roditelj samohrani roditelj,
 • čiji roditelji imaju troje ili više djece,
 • u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od od 1.700,00 kuna po članu,
 • osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za prijevoz srednjoškolaca može se podnijeti od početka školske godine i tijekom trajanja školske godine. Osnovnoškolcima koji imaju prebivalište na otoku Prviću, a koji pohađaju nastavu u Osnovnoj školi Vodice, odobrava se naknada za prijevoz s/na otok Prvić. Visina naknade odredit će se Zaključkom Gradonačelnika prije početka svake nastavne godine na temelju raspoloživih novčanih sredstava i broja zaprimljenih zahtjeva. Zahtjev za ostvarivanje prava na prijevoz učenika s otoka Prvića podnosi se Tajništvu Grada.