Sukladno zaključcima užeg dijela Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije, a vezano uz provedbu i nadzor provođenja mjera iz odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih zbog pojačanog rizika prijenosa bolesti COVID-19 odnosno potrebe za uvođenjem brojnih protuepidemijskih mjera Stožer civilne zaštite Grada Vodica obavještava građane da je u provedbi odluke kojom se ograničava zadržavanje na ulicama i drugim javnim prostorima, poglavito u smislu primjene uputa i mjera koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Stožer civilne zaštite Grada Vodica ovlašten upozoravati građane, te ih upućivati na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera. Primjenu ovih mjera provoditi će DVD Vodice i Hrvatska gorska služba spašavanja sukladno raspoloživim snagama.

Prilikom upozoravanja građana na samozaštitno ponašanje i pridržavanje naloženih mjera odnosno odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske istovremeno će upisivati podatke o osobi koja je upozorena (ime i prezime, adresa, godina rođenja i broj telefona upozorene osobe) te o tom voditi registar izdanih upozorenja koji je isključivo javnozdravstvenog karaktera i ima za cilj stvaranje preglednika o izdanim upozorenjima kao i o broju građana koji se u određenom trenutku nalaze na području grada i o eventualnim mjerama koje je prema istima donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
U provedbi ovih mjera kao potpora operativnim snagama sustava civilne zaštite biti će policijski službenici koji će im na njihov zahtjev asistirati u slučajevima ometanja provedbe mjera upozoravanja na samozaštitno ponašanje i vođenja evidencije o izdanim upozorenjima na njihovom području.
Zbog sve učestalijih pitanja građana o raznim situacijama i informacijama, a koje se mijenjaju iz sata u sat, još jednom podsjećamo na kontakte Stožera civilne zaštite Grada Vodica: od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati na telefon 022/444 900; svaki dan od 0 do 24 sata na telefon 099 218 1055 ili 098 212 769; elektronička adresa: dogradonacelnik@grad-vodice.hr

Još jednom apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite te se pridržavaju svih dosad donesenih uputa, preporuka i mjera. Kao zajednica, možemo pokazati odgovornost na način da ne širimo dezinformacije, kontinuirano se educiramo i vodimo brigu o higijenskim navikama. Stožer civilne zaštite Grada Vodica će o svim novonastalim situacijama i odlukama pravovremeno obavijestiti javnost.