Gradsko vijeće Grada Vodica donijelo je na 27. sjednici od 12. travnja 2021. godine Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Uskrsa za 2021. godinu.

Pravo na isplatu Uskrsnice u iznosu od 1.000,00 kuna imaju samac ili kućanstvo čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu kućanstva mjesečno nije veći od 1.800,00 kuna, pod uvjetom da samac, odnosno svi članovi kućanstva imaju prebivalište na području Grada Vodica.
Kućanstvom se u smislu ove Odluke smatraju sve osobe bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Samcem se u smislu ove Odluke smatra osoba koja živi sama.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodne jednokratne novčane pomoći, podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili potvrda MUP-a) za podnositelja i sve članove kućanstva,
  • potvrdu o visini dohotka i primitaka s Porezne uprave za sve članove kućanstva ili presliku Rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu izdanu od Centra za socijalnu skrb i presliku odreska posljednje primljene zajamčene minimalne naknade.

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti u elektronskom obliku ovdje ili osobno na porti gradske uprave Grada Vodica, Ive Čače 8, 22 211 Vodice.
Za sve građane koji nisu u mogućnosti pribaviti potvrdu o visini dohotka i primitaka s Porezne uprave za sve članove kućanstva (Porezna uprava Šibenik, Obala hrvatske mornarice 3, 22 000 Šibenik) iste će ishoditi Grad Vodice temeljem izjave o suglasnosti navedene u Obrascu zahtjeva.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu Uskrsnice podnosi se u elektroničkom obliku na e-mail adresu: luka.lipic@grad-vodice.hr ili poštom na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22 211 Vodice od sutra, 14. travnja 2021. godine zaključno do 30. travnja 2021. godine.
Za sve detaljne informacije i pomoć možete kontaktirati na kontakt broj: 022/444-900 ili 099 218 1055