Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, odnosno dodjelu sredstava za energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, sukladno Tehničkim uvjetima, a u okviru sljedećih aktivnosti:
A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.
A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.
A3: ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Prijaviti se mogu građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv. 
Obiteljske kuće moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda:
• D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
• C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:
• koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
• u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i 
• koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
- ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
- ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m.

Opravdani troškovi su:
· izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
· izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
· nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastali nakon objave Poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 300.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:
Ø za aktivnost A1: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 204.000,00 kuna,
Ø za aktivnost A2: do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 120.000,00 kuna,
Ø za aktivnost A3:
· do 80% opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
· do 60% opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750,00 kuna na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
· do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim područjima Republike Hrvatske,
Ø za pomoć tijekom prijave na Poziv: do 500,00 kuna.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati. Prijava se podnosi  isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i očitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.