Grad Vodice je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nove mogućnosti 2“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj i prioritetima Strategije razvoja Grada Vodica.
Ukupna vrijednost projekta „Nove mogućnosti 2“ je 1.855.468,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt će provesti Grad Vodice s partnerima: Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Šibenik, Centrom za socijalnu skrb Šibenik i Hrvatskim Crvenim križem Gradskog društva Crvenog križa Vodice,  s ciljem unaprijeđenja kvalitete života za 120 potrebitih korisnika, spriječavanja njihove socijalne isključenosti i društvene izolacije te osiguranja usluga pružanja pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti u vlastitom domu. Grad Vodice zaposlit će dvadeset teže zapošljivih žena i žena s nižim stupnjem obrazovanja s područja Grada Vodica za provođenje usluge skrbi o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju čime se smanjuje ukupna nezaposlenost i rizik siromaštva te jednog voditelja projekta.