Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava  poljoprivrednike s područja Šibensko-kninske županije, da će se sakupljanje ambalažnog otpada nastalog nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja u okviru akcije Prateći list, provesti 17. rujna u Primoštenu Burnom, Draga 6 od 10 do 11:30 sati i u Drnišu, Cecela (Dalmacija vino) od 13 do 15 sati.Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K. d.o.o. i pri tome posjedniku otpada ovjeriti Prateći list.
Poljoprivrednicima je osiguran besplatan povrat prazne ambalaže isključivo ovih proizvođača: Agroava, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, ChomAgro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Iskra Zelina Kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton i Synger.
Sva poljoprivredna gospodarstva, uključujući i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, imaju zakonsku obavezu ambalažni otpad od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na pravilan način.