Na početku nove školske godine Grad Vodice obavještava roditelje djece koja ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vodica o mogućnostima korištenja pomoći iz te Odluke.
Naknadu za nabavu školskog pribora za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Vodica, a koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova, u iznosu od 400,00 kuna godišnje mogu koristiti roditelji djece koja ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
· čiji je roditelj samohrani roditelj,
· čiji roditelji imaju troje ili više djece,
· u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.700,00 kuna po osobi,
· s invaliditetom i s teškoćama u razvoju.
Zahtjev za naknadu za nabavu školskog pribora za učenike osnovnih škola može se podnijeti od početka školske godine zaključno do 30. rujna iste školske godine.

Naknadu za troškove prijevoza srednjoškolcima koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i koji se redovno školuju na području Šibensko-kninske županije, a koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova, u iznosu do 130,00 kuna mjesečno mogu koristiti srednjoškolci koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
· čiji je roditelj samohrani roditelj,
· čiji roditelji imaju troje ili više djece,
· u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od od 1.200,00 kuna po članu,
· osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.
Naknadu za troškove prijevoza srednjoškolcima koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i koji se redovno školuju izvan Šibensko-kninske županije, a koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova, u iznosu od 400,00 kuna mjesečno mogu koristiti srednjoškolci koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
· čiji je roditelj samohrani roditelj,
· čiji roditelji imaju troje ili više djece,
· u kućanstvu čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od od 1.700,00 kuna po članu,
· osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za prijevoz srednjoškolaca može se podnijeti od početka školske godine i tijekom trajanja školske godine.