Na Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2021./2022. godinu, prijavu su podnijela 62 kandidata od kojih su uvjete za dodjelu stipendija ispunila 54. Kako je po drugom kriteriju natječaja “Socijalni status i druge socijalne prilike” stiglo samo četiri prijave koje ispunjavaju uvjete za dodijelu stipendije po tom kriteriju, broj stipendija koji će se dodijeliti po prvom kriteriju “Uspjeh u prethodnom školovanju i izvanškolskum aktivnostima” je povećan s 37 na 43.

Sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Vodica, stipendiju za akademsku godinu 2021./2022. dobiva 30 studenata koji nastavljaju koristiti stipendiju; prvih 13 po broju ukupnog broja bodova i četiri studenta prijavljena po kriteriju “Socijalni status i druge socijalne prilike”.
Ukoliko netko od studenata koji je na listi kandidata odustane od dobivanja stipendije Grada Vodica, radi dobivanja neke druge stipendije ili bilo kojeg drugog razloga, lista za dodjelu stipendija će se pomicati po redu, tako što će na nju ući studenti koji se nalaze ispod 13. mjesta.
Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata Gradonačelniku Grada Vodica u roku od osam dana od dana objave ove Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vodica (zaključno do 25. studenog 2021. godine).
Prigovor se dostavlja u pisanom obliku na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, s naznakom “Prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021. / 2022.”.

Konačna lista za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021. / 2022., objavit će se najkasnije 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na Prijedlog liste kandidata.