Grad Vodice je objavio Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2022. godinu, u koje se, u skladu s pozitivnim propisima, uvršćuju:
a) u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti udruga u kulturi, te njihovih posebnih programa koji su od interesa za Grad Vodice, kao i programa kulturnog stvaralaštva djece i mladeži;
b) u području društvenih djelatnosti – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga te rogrami udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i svih drugih humanitarnih organizacija.

Prijedloge projekata mogu podnijeti udruge:
- koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama i koje djeluju na području Grada Vodica,
- čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelovanja, navedenih u ovom pozivu, što mora biti vidljivo iz Statuta udruge,
- čiji prijedlozi projekta prvenstveno zadovoljavaju opće potrebe i služe općem dobru, a tek posljedično i za strukovne potrebe svojih članova,
- koje pri provedbi projekata neposredno rade s korisnicima ili članovima udruge,
-koje transparentno vode financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Vodica, a rok za podnošenje prijava traje od 28. rujna do 15. listopada 2021. godine.

Objavljen je i Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području sporta za 2022. godinu.
Na natječaj se mogu javiti sve sportske udruge koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
  • imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Vodica,
  • svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Vodica,
  • Statut im je usklađen s novim zakonom o udrugama,
  • da su članovi Zajednice sportova Grada Vodica.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Vodica, a rok za podnošenje prijava traje do 15. listopada 2021. godine.