S obzirom na učestale seizmičke aktivnosti na našem području u posljednje vrijeme, Stožer civilne zaštite Grada Vodica izdaje pripremne preventivne mjere prije, za vrijeme i nakon nesreće.

Prije nesreće:

 • upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite za određeni prostor ili sredstvo (stambeni prostor, otvoreni prostor, sredstva javnog prijevoza, sportski objekt, prodajni centar, kino dvorana, škola, disco klub i sl.),
 • upoznajte se s dodatnim – konkretnim mjerama zaštite preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti vašu sigurnost (požar, poplava, potres, toplotni val, olujno nevrijeme s grmljavinom, suša, tuča i dr.),
 • upoznavanje s općim i konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite omogućit će Vam lakše prilagođavanje situacijama u kojima možete biti ugroženi ali i postupanje – ponašanje u prostoru u kojem se možete zateći, s obzirom na stvarne uvjete u tom prostoru (infrastrukturu, opremu, broj ljudi, sredstva za spašavanje, spasilačke timove, brzinu reakcije i sl.) i događaj koji ugrožava Vašu sigurnost,
 • osposobite se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite. Možete se naći u situaciji koja će zahtijevati Vaše angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja. U stvarnom životu, osobito kada nastanu katastrofe i veće nesreće, češće se možete naći u takvoj situaciji, prvenstveno iz razloga što organizirane snage zaštite i spašavanja, zbog obima nastalih posljedica, neće biti u mogućnosti istovremeno i žurno odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanjem,
 • u većini nesreća sustav javne elektrodistribucije, zbog šteta na infrastrukturi, neće biti u funkciji. Zato nabavite tranzistorski radio prijemnik kako biste mogli dobiti upute mjerodavnih institucija o poduzimanju zaštitnih mjera kao i druge korisne informacije koje Vam mogu pomoći u provođenju zaštite i ublažavanju mogućih posljedica.

Za vrijeme trajanja nesreće:

 • ako ste pravodobno poduzeli preporučene preventivne mjere, posljedice će biti minimalizirane u odnosu na one najteže moguće,
 • ne širite paniku, ponašajte se sukladno ranije dobivenim uputama od strane nadležnih institucija, kao i onima dobivenim neposredno prije nesreće ili za vrijeme trajanja nesreće i provodite sve preporučene mjere za pojedinu vrstu nesreće, kako biste najbolje zaštitili sebe, članove obitelji i druge osobe koje su se zatekle u prostoru pogođenom nesrećom te istovremeno, na taj način, ublažili posljedice po zdravlje i živote ljudi te štete na imovini i u okolišu,
 • u svakoj nesreći, odmah po njenom nastanku, započnite primjenjivati mjere osobne zaštite,
 • ovisno o vrsti nesreće, ako Vam razvoj situacije dopusti, započnite s provođenjem mjera uzajamne zaštite i sa spašavanjem tijekom njenog trajanja (to ćete moći učiniti npr. u slučaju poplave, ali ne i potresa).

Po završetku nesreće:

 • po nastajanju ili po završetku nesreće (ovisno o vrsti nesreće), nazovite broj 112 i izvijestite o nesreći i njenim posljedicama (oslobodite liniju što prije, ne pitajte za informacije i ne tražite druge podatke. Linije trebaju za operativne potrebe koordiniranja spasilačkih aktivnosti),
 • ne koristite se bez potrebe javnim prometnicama, oslobodite ih za vozila žurnih i spasilačkih službi,
 • ako ste kao spasitelj raspoređeni u neku od operativnih snaga zaštite i spašavanja javite se na ranije određeno mjesto, preuzmite opremu i postupajte po nalozima zapovjednika,
 • započnite ili nastavite s aktivnostima zaštite i spašavanja, odazovite se pozivima čelnika jedinice lokalne samouprave u kojoj živite ili tvrtke u kojoj radite, uključite se u organiziran i integriran sustav civilne zaštite.

Potresi
Potresi se ne mogu predvidjeti, događaju se iznenada i bez upozorenja, stoga je korisno znati kako postupati:

Prije potresa:

 • napravite stručnu analizu građevine kako bi se procijenila njezina otpornost na djelovanje potresa i odredila možebitna građevinska poboljšanja konstrukcije,
 • po potrebi, pristupite provedbi građevinskih poboljšanja konstrukcije,
 • definirajte nosive zidove.

ŠTO MOŽETE UČINITI SAMI?

 • odmaknite teško pokućstvo od kreveta i sofa,
 • osigurajte police i ormare od prevrtanja (učvrstite ih za zid),
 • na zid dobro pričvrstite predmete poput okvira sa slikama, ogledala i oglasnih ploča,
 • dobro pričvrstite i podržite stropnu rasvjetu i viseće elemente poput lustera,
 • odredite jedno sigurno mjesto u svom domu,
 • pripremite svjetiljku, mobitel, radio, rezervne baterije i torbicu prve pomoći te naučite tehnike pružanja prve pomoći,
 • saznajte i upamtite gdje je glavna sklopka za struju te gdje su i kako se zatvaraju glavni ventili za plin i vodu,
 • uvijek imajte određene zalihe hrane,
 • izradite obiteljski plan (mjesta sastanka, osobe za kontakt, način komunikacije,…).

Za vrijeme potresa:

 • nemojte paničariti i pokušajte se smiriti,
 • ako ste na višim katovima ostanite unutra (postoji mogućnost od pojave popratnih potresa koji mogu biti dovoljno jaki da uzrokuju dodatnu štetu na već ionako oslabljenu konstrukciju), sklonite se pored nosivih zidova, ispod teškog komada pokućstva (stola) ili ispod nosive grede,

ne koristite stubište ni dizalo,

 • odmaknite se od stakla, prozora, visokog pokućstva, zrcala i pregradnih zidova,
 • ako ste u vozilu zaustavite se na otvorenom prostoru i ostanite u vozilu.

Nakon potresa:

 • ostanite mirni, ne širite paniku,
 • očekujte popratne potrese, mogu biti dovoljne snage da uzrokuju dodatnu štetu, zbog toga je potrebno izbjegavati jako oštećene građevine,
 • kada prestanu prvi potresi, napustite prostorije na najpogodniji način (nikako ne koristite dizalo) i uzmite najvažnije stvari,
 • ako se nalazite na otvorenom, uputite se na površine koje su udaljene od građevina ili drugih objekata kojima prijeti urušavanje,
 • udaljite se od stabala, uličnih svjetiljki, električnih kablova i građevina (oprez, čuvajte se padajućih dijelova),
 • isključite struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnom ventilu,
 • izbjegavajte oštećene građevine, reklamne panoe, dalekovode i slične strukture koje vas mogu ozlijediti,
 • ako napuštate dom, uputite se na mjesto koje ste dogovorili obiteljskim planom za izvanredne situacije,
 • ako ste ozlijeđeni, i ako ste sposobni, sami sebi pružite prvu pomoć, a do dolaska timova za spašavanje i ostalima

Ako ste zatrpani:

 • preko lica navucite masku za disanje ili neku tkaninu kako ne biste udisali prašinu,
 • pokušajte obznaniti svoju lokaciju lupanjem po zidovima, cijevima, svjetlosnim (baterija) i zvučnim (zviždaljka) signalima,
 • ne pokušavajte koristiti šibice ili upaljač zbog mogućnosti eksplozije uslijed curenja plina!,
 • ne vičite kako biste spriječili ulazak prašine u dišne organe, te sačuvali energiju i kisik!