Gradonačelnik Vodica Ante Cukrov održao je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, gospođom Fani Bojanić, voditeljicom Odjela za projekte financirane europskim sredstvima i gospođom Ivanom Martinović direktno zaduženom za projekt aglomeracije Vodice-Tribunj- Srima te gospodinom Franom Malenicom, generalnim direktorom i gospodinom Željkom Štrkaljem, tehničkim direktorom šibenskog Vodovoda i odvodnje d.o.o. koji povodi realizaciju projekta izgradnje kanalizacijske mreže na ovom području, a sastanku je nazočila i saborska zastupnica, gospođa Branka Juričev Martinčev.
Gradonačelnik Vodica sazvao je ovaj sastanka budući da novi višegodišnji financijski okvir 2021-2027. Europske komisije uskoro stupa na snagu, a Grad Vodice je prethodno dostavio aplikaciju za pristup EU sredstvima za izgradnju druge faze sustava fekalne odvodnje aglomeracije Vodice-Tribunj- Srima vrijedne oko 50 milijuna eura. Aplikaciju je već pregledalo i ocijenilo pozitivom, kontrolno tijelo Europske unije, JASPERS, čime je projekt aglomeracije Vodice-Tribunj- Srima stekao pravo na sufinanciranje iz EU fondova.

Kako se otvaranje nove financijske omotnice Europske unije očekuje uskoro, gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, zamolio je sve prisutne za dodatan angažman kako bi se Grad Vodice i Općina Tribunj našli u što boljoj startnoj poziciji s obzirom na pripremljenost i spremnost potrebne dokumentacije.
Završna faza priprema, osim već prethodno izrađene dokumentacije i ishodovanih svih dozvola, podrazumijeva i riješene imovinsko pravne odnose te pripremu tender dokumentacije za objavu javne nabave čija je izrada već povjerena projektnoj kući Hidroing Osijek, dok je uređenje imovinsko-pravnih odnosa ubrzano rješavanjem statusa nerazvrstanih cesta i njihova je provedba u tijeku na šibenskom sudu.
Dodatak cjelokupnoj dokumentaciji čine i tenderi izgradnje mreže za širokopojasni Internet i uređenje stare jezgre Vodica, jer je planirano da se i ti projekti realiziraju paralelno s izgradnjom sustava kanalizacijske odvodnje.
Gradonačelnik Vodica Ante Cukrov je istaknuo da treba iskoristiti ovaj trenutak za započinjanje izgradnje druge faze projekta aglomeracije Vodice-Tribunj- Srima, jer Vodice, zajedno sa Srimom i Tribunjem, kao značajnim destinacijama županijskog i hrvatskog turizma, ne smiju po ovom pitanju ostati zanemarene s čime su se svi prisutni složili i istaknuli kako je projekt aglomeracije Vodice-Tribunj- Srima najbolje pripremljen projekt u županiji s apsolutnim prioritetom.