Grad Vodice obavještava građane da će djelatnici tvrtke AS - EKO d.o.o. provoditi proljetnu preventivnu sistematsku deratizaciju javnih površina na području Grada Vodica u razdoblju od 22. do 31. ožujka 2021. godine s napomenom da će provedba mjera u naseljima: Gaćeleze, Grabovci, Čista Velika i Čista Mala biti obavljena 29. i 30. ožujka.
Deratizacija će se provesti parafinskim s aktivnom tvari bromadiolon. Mamci će biti crvene boje.
Za uspješnost mjere i onemogućavanja eventualnih nezgoda potrebna je suradnja svih osoba:
1. odstraniti iz dvorišta i podruma otpad, a posebno ostatke hrane,
2. onemogućiti djeci diranje mamaca,
3. onemogućiti domaćim životinjama pristup mamcima,
4. ne dirati niti premještati mamce.

Molimo sve osobe s navedenog područja da se pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i eventualno oštećenje zdravlja svaka osoba snositi odgovornost sama za sebe, a roditelji za djecu.

PROVEDBENI PLAN
22. ožujak
Zona 1 - područje omeđeno ulicama: G.A. Kukure, 1. Primorske čete, Brunac, Ive Čače te deratizacija kanalizacijskog sustava
23. ožujak
Zona 2 - područje okruženo ulicama: G. A. Kukure, A. Starčevića, Magistrala, Zatonska, Račice i centar Vodica te deratizacija kanalizacijskog sustava
24. ožujak
Zona 3 - područje okruženo ulicama: Lj. Gaja, V. Lisinskog, Stablinac
25. ožujak
Zona 4 – Srima
26.  ožujak
Zona 5 - Odlagalište otpada
29 ožujak
Zona 6 - Grabovci, Gaćeleze
30.ožujak
Zona 7 - Čista Velika, Čista Mala
31. ožujak
Zona 8– Prvić Luka, Prvić Šepurine

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće je odstupanje od ovog provedbenog plana.