Grad Vodice dobio je građevinsku dozvolu, posljednji dokument potreban za sklapanje ugovora između investitora, Vodovoda i odvodnje d.o.o. i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim će se nastaviti izgradnja sustava fekalne odvodnje aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima.
Naime, druga faza izgradnje kanalizacijske mreže, vrijedna 50 milijuna eura, financirat će se iz nove omotnice 2021-2027. Europske komisije na koju se Grad Vodice prethodno prijavio, a kontrolno je tijelo prijavu već pregledalo i ocijenilo pozitivnom čime je projekt aglomeracije Vodice-Tribunj- Srima stekao pravo na sufinanciranje iz EU fondova